Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Barcelona vs Real Madrid: Trước Kinh điển, Real chọn xong 2 ứng viên thay Zidane sau 15 giây