Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết \'Ronaldo xuất sắc nhưng Messi thậm chí khiến người khác muốn bỏ bóng đá\' sau 15 giây