Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Huyền thoại Nhật Bản đi vào lịch sử bóng đá thế giới ở tuổi 53 sau 15 giây