Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Liverpool 2-1 Sheffield. Nhà vô địch đã biết cách đá xấu xí. Kết quả bóng đá Anh sau 15 giây