Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Liên đoàn bóng đá Đức chuẩn bị ra tay, Joachim Low lâm nguy sau 15 giây