Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Bão số 5: Người dân ở Quảng Trị sơ tán đến nơi tránh trú bão sau 15 giây