Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết HLV Bayern Munich \'bỏ qua\' cơ hội nắm quyền ở ĐT Đức sau 15 giây