Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Kubo sang Villarreal, nhận lương 3 triệu euro/mùa sau 15 giây