Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tin bão mới nhất: Ấn Độ gấp rút ứng phó bão Nivar cực mạnh chuẩn bị đổ bộ sau 15 giây