YEG, HDC, VCP, VCR, CVN, PCE, SD1, SPV, TVG, BVN: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Tập đoàn Yeah1 (YEG): Bà Trần Uyên Phương thông báo trở thành cổ đông lớn sở hữu 6,7 triệu cổ phiếu, tương đương 21,61% vốn. Mục đích mua cổ phiếu để đầu tư cá nhân. Trước đó, bà Phương có sở hữu 708.410 cổ phiếu Yeah1, tương đương 2,26% vốn.

Tập đoàn Yeah1 (YEG): Bà Trần Uyên Phương thông báo trở thành cổ đông lớn sở hữu 6,7 triệu cổ phiếu, tương đương 21,61% vốn. Mục đích mua cổ phiếu để đầu tư cá nhân. Trước đó, bà Phương có sở hữu 708.410 cổ phiếu Yeah1, tương đương 2,26% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận vào 3 ngày 17/2, 18/12 và 19/2 với khối lượng lần lượt 1,63 triệu, 1,42 triệu và 3 triệu cổ phiếu.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC): Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Viết Liên đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1,8 triệu cổ phiếu, tương đương 3% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 28/2 đến 28/3.

CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (VCP): Ngày 19/2, ông Nguyễn Tuấn Anh đã mua 11,5 triệu cổ phiếu, tương đương 20,2% vốn. Trước giao dịch, ông Tuấn Anh không nắm giữ cổ phiếu VCP.

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR): CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) đăng ký bán 391.267 cổ phiếu qua phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 27/2 đến 24/3. Trước giao dịch, Agriseco nắm giữ 4 triệu cổ phiếu, tương đương 11,1% vốn. Ông Mai Khắc Chinh là Ủy viên HĐQT VCR và Agriseco.

CTCP VINAM (CVN): Ngày 21/2, CTCP Quản lý quỹ Bông Sen đã mua 245.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương 15,7% vốn.

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE): Ngày 21/2, CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng đã mua 500.000 cổ phiếu, tương đương 5% vốn. Trước giao dịch, công ty không nắm giữ cổ phiếu PCE.

Cùng ngày, Công ty TNHH Một thành viên Hóa Nhựa Đà Nẵng đã bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu.

CTCP Sông Đà 1 (SD1): CTCP Sông Đà 1.02 Hà Nội đăng ký mua 263.303 cổ phiếu. Trước giao dịch, Sông Đà 1.02 Hà Nội nắm giữ 155.000 cổ phiếu, tương đương 2% vốn. Ông Cao Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sông Đà 1.02 Hà Nội là Thành viên Ban Kiểm soát tại Sông Đà 1.

CTCP Xây dựng HC Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 683.303 cổ phiếu, tương đương 8,8% vốn. Ông Nguyễn Xuân Bình là Ủy viên HĐQT Xây Dựng HC Việt Nam và Sông Đà 1. 2 giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận, từ ngày 26/2 đến 25/3.

Chủ tịch HĐQT Vũ Thị Hồng Duyên đăng ký mua 420.000 cổ phiếu. Trước giao dịch, bà Duyên không nắm giữ cổ phần tại công ty. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận, từ ngày 25/2 đến 25/3.

CTCP Thủy Đặc Sản (SPV): CTCP Đầu tư Vina đăng ký mua 200.000 cổ phiếu qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 27/2 đến 23/3. Trước giao dịch, Đầu tư Vina nắm giữ 1,8 triệu cổ phiếu, tương đương 16,4% vốn. Chủ tịch HĐQT Đầu tư Vina Bùi Tuấn Ngọc là Ủy viên HĐQT Thủy Đặc Sản.

CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (TVG): Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Đặng Tuấn Cường đăng ký mua 210.000 cổ phiếu qua phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 27/2 đến 20/3. Trước giao dịch, ông Cường nắm giữ 15.000 cổ phiếu, tương đương 0,7% vốn.

Trước đó, từ ngày 30/1 đến 20/2, ông Cường không mua cổ phiếu nào trong số 210.000 cổ phiếu đăng ký, giữ nguyên lượng sở hữu 15.000 cổ phiếu.

CTCP Bông Việt Nam (BVN): Từ ngày 20/2 đến 21/2, Chủ tịch HĐQT Trương Văn Dũng đã mua 214.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 29,4% vốn.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/yeg-hdc-vcp-vcr-cvn-pce-sd1-spv-tvg-bvn-thong-tin-giao-dich-co-phieu-1263844.html